Terms of Use / Conditii de utilizare

Use of Florica Alexander’s work
(for websites, reproductions, etc.)

  • Florica Alexander owns the copyrights to this Site and all of the images displayed here, so any use of the images is by her permission only.
  • Florica Alexander’s  work and the information on this website may not be modified, transmitted, reused, or printed in any form, for any personal, public, or commercial use whatsoever without her written permission.
  • If you want to desplay any of the images or information on this website on your own site, contact us  to ask permission for the specific images.
  • If the permission is granted for use of the image onto your website you must include the name of the image, the copyright line: Copyright Florica Alexander, All Rights Reserved. And you must include immediately adjacent to the image a link to www.florica.ro.
  • The infringement of the above mentioned could result in criminal prosecution according to the law

==============
 
Utilizarea lucrărilor semnate Florica Alexander
(pentru site-uri web, reproduceri, etc.)

  • Florica Alexander deține drepturile de autor asupra acestui site web și imaginilor expuse în cadrul acestuia; astfel că utilizarea oricărei imagini se poate face numai cu permisiunea sa.
  • Lucrările Floricăi Alexander  și/sau orice informație de pe acest site nu pot fi modificate, transmise, refolosite sau tipărite sub nici o formă, pentru nici un scop personal, public, sau comercial, fără permisiunea sa scrisă.
  • Dacă doriți să prezentați imagini sau informații de pe acest site pe un alt site web, contactați-ne pentru a solicita permisiunea de utilizare a imaginilor respective.
  • În cazul în care vi s-a acordat permisiunea de a folosi imaginile pe site-ul dv, aveți obligația de a menționa numele lucrării, dreptul de autor : Copyright Florica Alexander, Toate drepturile rezervate. De asemenea veți include un link imediat adiacent imaginii către site-ul original www.florica.ro.
  • Încălcarea acestor condiții poate rezulta în urmărire penală și se va pedepsi conform legilor în vigoare.